corona maatregelen

Curlingbaan Zoetermeer bedrijfsuitje familieuitje kinderfeestje uitje

Verantwoord sporten

Verantwoord sporten

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat alles weer mag. Daar staat wel tegenover dat iedereen vanaf 13 jaar de CoronaCheck-app nodig heeft om binnen te komen als de curlinglounge gebruikt wordt als horeca.
Lees voorafgaand aan je bezoek onze algemene coronamaatregelen aandachtig door.

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen die door de overheid zijn opgelegd, zijn wij tot 20 november 2020 niet in de gelegenheid om clinics te geven.

Algemene richtlijnen

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor
  iedereen
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • schud geen handen
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht
 • de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer coronatoegangsbewijs verplicht
  is en de plicht om registratie aan te bieden vervalt in zijn geheel
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
  dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje
  vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen
  in een auto
 • alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn
  toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs
 • publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan
 • alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities (zie
  volgende bullet) geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor
  iedereen van 13 jaar en ouder
 • onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten
  verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij
  uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen. Zie
  bijlage ministeriële regeling 8 december 2020 met de bedoelde professionele
  sporten
 • voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen
  maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal
  bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75%
  van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00
  uur ’s avonds
 • sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere
  wedstrijden tegen meerdere teams zijn toegestaan
 • voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor
  horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours
  geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk is

horeca en sport

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk
om een deel van de sportkantine of multiofunctionele locatie, de daarin aanwezige
horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine en multifunctionele
locatie gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij
is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet
zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca
 • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

 • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine
 • voor het beoefenen van sport in multifunctionele locaties zoals een buurthuis, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Tot slot

 • Heb geduld en doe voorzichtig!
 • Good curling!